Mořící gel na nerez

Kód: 59
325,60 Kč 269,09 Kč bez DPH
Skladem

Přípravek je určen k moření svárových spojů a plochy na materiálech třídy 17 austenit (inox).

Přípravek se nanáší kyselinám odolným štětcem v potřebné vrstvě. Pro aplikaci gelu je možné využít i speciální postřikovací zařízení. Necháme působit 30-120 minut, po vymoření je možné dočištění nerezovým kartáčem nebo brusivem. Poté důkladně opláchněte tekoucí vodou. V případě potřeby postup opakujeme.

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte, pracujte v dobře odvětrávaných prostorech za použití ochranných pomůcek (rukavice, štít, respirátor a podobně).

Obsahuje:
kyselinu fluorovodíkovou, EINECS: 231-634-8
kyselinu dusičnou, EINECS: 231-714-2

Bezpečnostní list ke stažení

Detailní informace

Detailní popis produktu

Podmínky pro nakládání s přípravkem

Směs je kategorizována jako vysoce toxická. Z tohoto důvodu nakládání s přípravkem podléhá zákonu 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Pro manipulaci je nutné zajistit proškolení odborně způsobilé osoby. Naše společnost tuto službu za poplatek nabízí. 

Oblast použití

Odstranění svarových okují a náběhových barev, staré poškozené pasivní vrstvy, otěrů a náletu uhlíkové oceli, cizích oxidů, stop po manipulaci a poškození po tepelném nebo mechanickém zpracování ploch i svárů v jedné pracovní operaci. Ujednotí vzhled povrchu. Pro austenitické materiály.

Aplikace

Před zpracováním přečíst bezpečností pokyny. dobře promíchat, aby vznikla homogenní hmota.  Podle typu oceli a svaru a teploty prostředí nechat působit 30–90 minut. Opláchnout vodou o tlaku min. 12 MPa. Oplachovat tak dlouho, až je mořený povrch a odtékající voda pH neutrální. Pokud není mořený povrch úplně čistý, celý proces opakovat. Někdy je výhodné před mořením celé plochy nejprve vymořit pouze svary.

Likvidace odpadních vod

Odpadní oplachové vody jsou kyselé a obsahují těžké kovy, proto je nutné je zachytávat. Zachycené oplachové vody je nutné ekologicky likvidovat. Buď pomocí vlastní čistírny odpadních vod (nutno projednat s vodohospodářem) nebo předat k likvidaci odborné firmě.

Upozornění

Mořící gel obsahuje kyselinu dusičnou a fluorovodíkovou. Pokyny, které je třeba dodržovat, jsou uvedeny na etiketě. Další informace jsou uvedeny v seznamu bezpečnostních údajů, a je možné je u nás získat. Pracovník musí být vybaven maskou s filtrem proti kyselým exhalacím, ochranným oblekem a rukavicemi.

Vydatnost

Z 1 kg Mořícího gelu je možno upravit 3–6 m² plochy.

 

Pozor!
Nebezpečí při vdechování a požití.
Způsobuje závažná poleptání při styku s kůží a očima!

 

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:

Všeobecné pokyny: Svršky znečištěné produktem neprodleně odstranit. Dýchací masku sejmout až po odstranění znečištěných svršků.
Při nadýchání: Vynést na čerstvý vzduch. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizované polohy, zajistit lékařkou pomoc.
Při styku s kůží: Okamžitě omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Okamžitě potřít roztokem nebo gelem Ca-glukonátu 400.
Při zasažení očí: Oko několik minut při otevřeném víčku vyplachovat tekoucí vodou, zajistit lékařskou pomoc.
Při požití: Nevyvolávat zvracení, ihned povolat lékaře. Zapít větším množstvím vody a zajistit přívod čerstvého vzduchu. Ihned povolat lékaře.

Doplňkové parametry

Kategorie: Moření nerezových ocelí
Hmotnost: 1.3 kg

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení